Omsyn voor werkgevers

Omsyn voor werkgevers

Mantelzorgers in jouw organisatie

Vaker dan je denkt!

Gemiddeld 1 op de 4 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken, hiervan is 25% overbelast. Het aantal werkende mantelzorgers zal in de toekomst nog verder groeien door vergrijzing en de nadruk op zelfredzaamheid. Dit betekent voor jou als werkgever een potentieel risico op uitval, hoog (grijs) ziekteverzuim en verminderde productiviteit.
Weet jij wie de mantelzorgers zijn binnen je organisatie? Veel werknemers zien zichzelf niet als mantelzorger en/of zijn bang hierover te praten op het werk.

Oog voor mantelzorgende medewerkers

Een werkgever die oog heeft voor zijn mantelzorgend personeel, krijgt betrokken medewerkers die het langer vol zullen houden en niet snel vastlopen en uitvallen. Mantelzorg is bovendien een belangrijk item in onze samenleving en door daar aandacht aan te schenken, lever je een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Omsyn kan de werkende mantelzorgers in je organisatie helpen ‘opsporen’ en ondersteunen. 

Wat Omsyn kan doen

Als mantelzorgmakelaar ben ik op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van zorg en mantelzorg. Ik ga met je werknemers in gesprek om hun situatie in kaart te brengen, en waar nodig en gewenst kan ik regeltaken overnemen.

Wat Omsyn verder voor jou als werkgever kan betekenen

  • Mantelzorgspreekuur opzetten en invullen.
  • Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over mantelzorg en de mogelijkheden voor ondersteuning.
  • Meedenken over mantelzorgvriendelijk beleid.