Omsyn voor mantelzorgers

Omsyn voor mantelzorgers

“Zorgen voor mijn naaste, dat doe ik gewoon.”

Vanzelfsprekend, mooi, maar ook zwaar

Veel mensen zien zichzelf niet als ‘mantelzorger’. Je zorgt voor elkaar, dat wordt als vanzelfsprekend ervaren. Ideaal gezien kunnen mensen het bieden van mantelzorg inpassen in hun leven zonder overbelasting en in combinatie met allerlei andere taken (werk, gezin, opleiding, ontspanning, enz.). In de praktijk is mantelzorg zowel mooi als tijdrovend. Je zorgt met liefde voor je partner, ouder, kind of iemand anders uit je omgeving. Het begint vaak met een boodschapje en een ziekenhuisbezoek maar in loop van tijd komen er steeds meer vragen en taken bij.

De weg vinden in ons zorgstelsel

Het Nederlands zorgstelsel biedt goede mogelijkheden voor zorg en ondersteuning, maar het systeem is versnipperd en het kan ingewikkeld zijn om de juiste route te vinden. Misschien krijg je het gevoel dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Als je werk en mantelzorg combineert, zijn er mogelijk nog meer knelpunten. Deze kunnen opgelost worden door gebruik te maken van een aantal regelingen, maar vooral door in gesprek te gaan met je werkgever.

De voordelen van (de inzet van) een mantelzorgmakelaar

  • De zorg wordt goed geregeld, ook als er maatwerk nodig is.
  • Niet meer wakker liggen van tijdrovende regeltaken.
  • Meer tijd en balans in het leven.
  • Minder kans op overbelasting.

Als mantelzorgmakelaar ben ik op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en het zorgaanbod in de buurt. Ik zet graag mijn kennis in om je te informeren, begeleiden en ontzorgen.

Bekijk de dienstverlening.