Wat kan Omsyn voor je betekenen?

Wat kan Omsyn voor je betekenen?

Omsyn kan je ontzorgen op verschillende gebieden: zorg, wonen, welzijn, werk en financiën.

Zorg

 • Begeleiden bij aanvragen van indicaties / beschikkingen vanuit de Wlz, Wmo en Jeugdwet.
 • Ondersteunen bij aanvraag en opstart van een pgb (persoonsgebonden budget) en het organiseren van persoonlijke hulp op maat.
 • Zoeken naar passende zorgoplossingen en zorgaanbod in de buurt.
 • Hulp bij voorbereiden van keukentafelgesprekken (Wmo).
 • Invullen van formulieren en contracten.
 • Contact leggen en onderhouden met instanties zoals het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, gemeente, CIZ, CAK, SVB.

Wonen

 • Aanvragen en regelen van hulpmiddelen.
 • Aanvragen en regelen van huishoudelijke hulp.

Welzijn

 • Organiseren van respijtzorg (bijvoorbeeld tijdelijke logeerzorg voor je naaste zodat je even weg kunt of op vakantie).
 • Aanvragen en regelen van dagbesteding en vervoer.
 • Informatie over lotgenotencontact en inzet vrijwilligers.

Werk

 • Informatie over alle regelingen op het gebied van combinatie werk en mantelzorg.
 • Voorbereiden van en begeleiden bij gesprek met werkgever.

Financiën Inkomen

 • Contact CAK, berekenen eigen bijdrage.
 • In kaart brengen van financiële gevolgen van zorg en mantelzorg.
 • Informatie over belastingen, aftrekposten, subsidies en toeslagen.